Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71                                                                                                                                                                                            
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Torsdag 6. august 19.00 Menighedsrådsmøde i kirkecentret. Fredag 7. august 19.30 Orgelkoncert med Danielle Dori, Firenze. Søndag 9. august 9.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. Fredag 14. august 14.00 Klokkespilskoncert med Peter Langberg, Løgumkloster. Lørdag 15. august 10.00 Lørdagsgudstjeneste med dåb  v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 De små synger. Søndag 16. august 10.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. Tirsdag 18. august 19.00 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg efterfulgt af det årlige menighedsmøde. Søndag 23. august 11.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. Tirsdag 25. august 17.00 Børnetime v. Anette Udmark. Lørdag 29. august 08.30 Konfirmation - Tingstrup Skole gamle 6.A v. Benne Taekele Holwerda. 11.00 Konfirmation - Tingstrup Skole gamle 6.B v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 30. august 12.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anette Udmark. Onsdag 2. september 14.30 Onsdags Café med Lars Nielsen. Torsdag 3. september 19.00 Menighedsrådsmøde i kirkecentret. Lørdag 5. september 08.30 Konfirmation - Østre Skoles gamle 6.B + Friskolen v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 11.00 Konfirmation - Østre Skoles gamle 6.A v. Benne Taekele Holwerda.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
  Forårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2020 nr. 3 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2020/3
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted Kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail Send sikker mail til kirkekontoret   Thisted Kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted Kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan sommer 2020
Klik på billedet
Klik på billedet
Klik på billedet
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, og"De små synger" gældende for efteråret 2020. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til det musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup Kirke HER
Menighedsrådsmøde - dagsorden Dagsorden til menighedsrådsmødet torsdag d. 6. august kan downloades HER 
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2020 - Nye datoer Lørdag d. 29. august Lørdag d. 5. september, lørdag d. 19. september og lørdag d. 26. september er der konfirmation i Thisted Kirke.         Se mere under “Kalender” i menubjælken.
De små synger 5 lørdage i efteråret 2020 - 15. august, 12. september, 3. oktober, 7. november og 5. december inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.                                           Læs mere HER.
Onsdags Café 2020/2021
Sogneaftener 2020/2021
        Klik på billedet
Babysalmesang Velkommen til "Babysalmesang" i Thisted Kirke for babyer fra ca. 3 – 9 mdr. Næste hold starter tirsdag d. 18. august 2020. Både for nye og “gamle” deltagere. Vi synger, danser og vugger salmerne ind i de små. Det er gratis at deltage og tilmelding med navn  og mailadresse sker til:   E-mail: mh@thisted- kirke.dk.
                 Persondataforordning                   (GDPR) Læs HER
Thisted Kirkes Nyhedstjeneste
Klik på det nyhedsbrev, du ønsker at abonnere på.
Lørdagsdåb.                              15. august(BTH)                           12. sept.(AMG)                           10. okt (BTH)
Aktuelle foldere, Kirke+Sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.
Velkommen til gudstjeneste i Thisted Kirke. Der kan i denne Coronatid deltage op til 105 kirkegængere ud over de ansatte. Vi beklager den situation, at nogle kan få at vide, at der ikke er flere pladser. - Der står håndsprit i våbenhuset som alle skal bruge før de kommer ind. - I kirkerummet skal man sætte sig på de angivne siddepladser. - Der anvendes sangblade/skærme frem for salmebøger. - Der er ikke nadver. Retningslinjerne gælder i Thisted Kirke indtil videre.                  
Konfirmandtilmelding 20-21. Der er nu mulighed for at tilmelde sig til konfirmandforberedelse og konfirmandkommunikation ved Thisted Kirke til skoleåret 20-21. Læs mere HER eller under "Børn og Unge" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Konfirmander".        
Røde Kors - hjælp Gennem Røde Kors-hjælpenetværk.
             Læs mere HER Se også hjemmesiden: www.SnakSammen.dk
Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati? Tirsdag den 18. august: Offentligt orienteringsmøde om valget i Thisted Kirkecenter kl. 19.00. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. Tirsdag den 15. september: Valgforsamling i Thisted Kirkecenter kl. 19.00. Her vælges det nye menighedsråd. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.                                                                                                                 Læs mere HER.