Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71 Kirkekontoret er lukket for fysisk fremmøde frem til 7. februar. Vi træffes på tlf. hverdage fra 9-12.                                                                                                                                                                                            
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Torsdag 21. januar - AFLYST 17.00 Børnetime v. Anette Udmark. Lørdag 23. januar - AFLYST 10.00 Lørdagsgudstjeneste med dåb  v. Anette Udmark. Søndag 24. januar Sidste s.e.H3K. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark - Ekstra 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. Mandag 25. januar - AFLYST 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Helene Lykke Evers. Søndag 31. januar Septuagesima. 08.30 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Benne Taekele Holwerda. Onsdag 3. februar - AFLYST 14.30 Onsdags Café med Henning Sørensen. Torsdag 4. februar 19.00 Menighedsrådsmøde i kirkecentret. Søndag 7. februar Seksagesima. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. AFLYST: 16.00 Evensong v. Anette Udmark. Mandag 8. februar 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Ole Kobbelgaard. Tirsdag 9. februar - AFLYST 19.00 Sogneaften med Christian Hjortkær. Torsdag 11. februar 17.30 Fastelavnsgudstjeneste for mennesker med særlige behov. Søndag 14. februar Fastelavn. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 14.00 Familiegudstjeneste - Fastelavn - v. Benne Taekele Holwerda. Lørdag 20. februar 10.00 Lørdagsgudstjeneste med dåb  v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 21. februar 1.s.i.fasten. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Mandag 22. februar 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Tage Bangsgaard Hornstrup.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
Forårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage  Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2021 nr. 1 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2021/1
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted Kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail Send sikker mail til kirkekontoret   Thisted Kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted Kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan julen 2020
Klik på billedet Onsdags Café 3. februar er aflyst.
Klik på billedet
Klik på billedet Sogneaften 9. februar 2021 er aflyst.
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, og "De små synger" gældende for foråret 2021. Planen offentliggøres senere, når vi er klogere på hele situationen. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer.
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til det musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup Kirke HER
Menighedsrådsmøde - referat Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 3. december kan downloades HER.
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2021 Lørdag d. 17. april, søndag d. 18. april, søndag d. 25. april og  søndag d. 2. maj er der konfirmation i Thisted Kirke.        
De små synger 5 lørdage i foråret 2021. Vi informerer nærmere når vi er klar på hele situationen. Her inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecenter, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.                                          
Onsdags Café 2020/2021
Sogneaftener 2020/2021
        Klik på billedet
Babysalmesang Velkommen til "Babysalmesang" i Thisted Kirke for babyer fra ca. 3 – 9 mdr. Tidspunktet for næste hold bekendtgøres senere. Både for nye og “gamle” deltagere. Vi synger, danser og vugger salmerne ind i de små. Det er gratis at deltage og tilmelding med navn  og mailadresse sker til:   E-mail: mh@thisted- kirke.dk.
                 Persondataforordning                   (GDPR) Læs HER
Thisted Kirkes Nyhedstjeneste
Klik på det nyhedsbrev, du ønsker at abonnere på.
Lørdagsdåb.                              23. jan.(AU)                           20. feb.(AMG)                           27. mar. (BTH)
Velkommen til gudstjeneste i Thisted Kirke. 18-1-21: Følgende nye restriktioner er gældende indtil videre. Der kan i denne Coronatid deltage op til 46 kirkegængere til almindelig gudstjeneste. Ved begravelser/bisættelser kan der deltage op til 46 kirkegængere i kirken og 15 på Vestre Kapel. - Gudstjenesterne både 8.30 og 10.00 vil vare 30 minutter. - Der må ikke synges - koret synger. Sangblade uddeles. - Der er ikke altergang. - Dåb afholdes efter gudstjenesten. - Der står håndsprit i våbenhuset som alle skal bruge før de kommer ind. - Mundbind er påkrævet ved ind- og udgang. - I kirkerummet skal man sætte sig på de angivne siddepladser. - Hvis der er for mange deltagere, ser vi os nødsaget til at afvise nogle. Vi håber på forståelse for de nye tiltag for gudstjenester i Thisted Kirke i denne svære tid.                                                                                              Venlig hilsen Menighedsrådet.                  
Konfirmandtilmelding 20-21. Der er nu mulighed for at tilmelde sig til konfirmandforberedelse og konfirmand- kommunikation ved Thisted Kirke til skoleåret 20-21. Læs mere HER eller under "Børn og Unge" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Konfirmander".        
Røde Kors - hjælp Gennem Røde Kors-hjælpenetværk.
             Læs mere HER Se også hjemmesiden: www.SnakSammen.dk
                                                                                          
Aktuelle foldere, Kirke+Sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.
Personale