Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Torsdag 20. september 13.00 Åbent Hus Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen. Søndag 23. september 17.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen - Høstgudstjeneste. 10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen - Høstgudstjeneste. Mandag 24. september 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Mogens Wenzel Andreasen. Onsdag 26. september 19.30 Orgelkoncert med organist Niels Granvig. Torsdag 27. september 17.00 Børnetime v. Gitte Ishøy. Søndag 30. september 18.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen - Høstgudstjeneste. Onsdag 3. oktober 14.30 Onsdags Café med Anne-Mette og Egon. 19.30 Orgelkoncert med organist Svend Ole Kombak. Torsdag 4. oktober 19.00 Menighedsrådsmøde i Kirkecentret. Lørdag 6. oktober 10.00 De små synger. Søndag 7. oktober 19.s.e.trinitatis. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. 16.00 Evensong v. Gitte Ishøy og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor. Mandag 8. oktober 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Jens Frydeldahl. Onsdag 10. oktober 19.00 Sogneaften med Kathrine Lilleør. Søndag 14. oktober 20.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen. 10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen. Søndag 21. oktober 21.s.e.trinitatis 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Mandag 22. oktober 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Ellen Skov Kirk. Onsdag 24. oktober 17.00 Børnetime med Line Kjær Nielsen. Søndag 28. oktober 22.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Line Kjær Nielsen. 11.30 Menighedsmøde i Kirkecentret.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
Efterårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web-udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælge "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2018 nr. 4 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2018/4
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail   Thisted kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan efterår 2018
Klik på billedet
Klik på billedet
Klik på billedet
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, og"De små synger" gældende for efteråret 2018. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil HER.
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til korets musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup kirke HER
Aktuelle foldere, kirke+sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.
Menighedsrådsmøde - referat Refarat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 6. september kan downloades HER.
Sogneindsamling
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2018 Søndag d. 15. april, søndag d. 22. april, søndag d. 29. april og lørdag d. 5. maj 2018 var der konfirmation i Thisted Kirke. Se billeder af årets konfirmander HER
De små synger 5 lørdage i efteråret 2018 - 11. august, 8. september, 6. oktober, 10. november og 8. december inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre. Læs mere HER.
Onsdags Cafè 2018/2019
Sogneaftener 2018/2019
        Klik på billedet
Ved sogneindsamlingen søndag d. 11. marts blev der indsamlet ialt 21.552 kr + ca. 6000 kr gennem MobilePay i Thisted Sogn. Vi siger stor tak til alle der gav et bidrag, samt til de indsamlere der mødte op for at hjælpe. Thisted Sogns Menighedsråd.
Koncerter Onsdag d. 26. september kl. 19.30 Orgelkoncert i Thisted Kirke med organist Niels Granvig. Søndag d. 7. oktober kl. 16.00
Babysalmesang Velkommen til "Babysalmesang" i Thisted Kirke for babyer fra ca. 2 – 10 mdr. Næste hold begynder tirsdag d. 21. august. Vi synger, danser og vugger salmerne ind i de små. Det er gratis at deltage og tilmelding sker til Kirkekontoret, Vestergade 10, tlf. 97 92 24 71. E-mail: thisted.sogn@km.dk
Kirkesangere søges Kirkesangere til hverdagstjenester søges: Thisted Kirke har brug for sangere til de kirkelige handlinger - fortrinsvis bisættelser og begravelser, tirsdag til fredag evt. lørdag.   Tjenesterne ligger normalt i tidsrummet 10 - 14. Ved hver tjeneste synger to sangere.                                                                                  Læs mere HER
Evensong med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og præst Gitte Ishøy.
Børnetime 27. september Børnetime i Thisted Kirke torsdag d. 27. september kl. 17.00 ved Gitte Ishøy. Temaet denne gang er dåben, som står i centrum for kirken og sognets familier i deres møde med hinanden. Dåben er det fundamentale budskab, som man vender tilbage tili både i mini- og i konfirmandundervisningen. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 97922471 eller på mail: thisted.sogn@km.dk.
Søndag d. 9. december kl. 19.30 Julemusikandagt med Thisted Folkekor. Lørdag d. 15. december kl. 15.00 Engelsk Julemusik. Lørdag d. 22. december kl. 15.00 Bach´s Juleoratorium.