Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Søndag 25. marts Palmesøndag. 10.00 Familiegudstjeneste med minikonfirmandafslutning v. Gitte Ishøy. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 19.30 Påskemusikandagt med Folkekoret v. Gitte Ishøy. Mandag 26. marts 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Preben Kok. Torsdag 29. marts Skærtorsdag. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 18.00 Påskemåltid v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Tilmelding til kirkekontoret. Fredag 30. marts Langfredag. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. 16.00 Koncert: Johannes Passion med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor, solister og musikere fra Aalborg Symfoniorkester. Billetter a´ 150,- kr. kan købes på kirkekontoret fra onsdag d. 7. marts. Søndag 1. april Påskedag. 08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Line Kjær Nielsen. Mandag 2. april 2. påskedag. 10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen. Onsdag 4. april 14.30 Onsdags Café med Jens Oddershede. Torsdag 5. april 19.00 Menighedsrådsmøde i Kirkecentret. Søndag 8. april 1.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 15. april 2.s.e.påske. 09.00 Konfirmation, Rolighed A v. Gitte Ishøy. 11.00 Konfirmation, Rolighed B v. Line Kjær Nielsen. Torsdag 19. april 17.00 Børnetime v. Gitte Ishøy. Søndag d. 22. april 3.s.e.påske 10.00 Konfirmation, Østre Skole + Friskolen v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Fredag 27. april Bededag. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. Søndag 29. april 4.s.e.påske 09.00 Konfirmation, Tingstrup A v. Line Kjær Nielsen. 11.00 Konfirmation, Tingstrup B v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Onsdag 2. maj 14.30 Onsdags Café med Leif Damsgaard Jensen. Torsdag 3. maj 19.00 Menighedsrådsmøde i Kirkecentret.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
Forårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælge "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2018 nr. 2 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2018/2
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail   Thisted kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan forår 2018
Klik på billedet
Klik på billedet
Klik på billedet
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, "De små synger" og "Babysalmesang" gældende for foråret 2018. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil HER.
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til korets musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup kirke HER
Aktuelle foldere, kirke+sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.
Salmemaraton 2017-2018 Ny sæson med salmesangsaftener i Thisted Provstis kirker. Næste gang i Øsløs kirke den 4. april kl. 19.00. Læs mere i folderen, som du finder HER.
Menighedsrådsmøde - referat Referatet fra menighedsrådsmødet torsdag 1. marts kan downloades HER.
Sogneindsamling
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2018 Søndag d. 15. april, søndag d. 22. april, søndag d. 29. april og lørdag d. 5. maj 2018 er der konfirmation i Thisted Kirke. Se billeder fra sidste år HER.
De små synger 6 lørdage i foråret 2018 - 13. januar, 24. februar, 10. marts, 7. april, 5. maj og 9. juni inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre. Læs mere HER.
Onsdags Cafè 2017/2018
Sogneaftener 2017/2018
        Klik på billedet
Kirke- og kulturmedarbejder søges Thisted Menighedsråd tilbyder en interessant stilling i et stort, dynamisk sogn i en af landets skønneste egne med et rigt kirkeligt og folkeligt liv, samt masser af musik. Stillingen er på 37 timer/uge og er ledig fra 1. august 2018. Ansøgningsfrist mandag d. 9. april kl. 12.00.                           Læs mere om stillingen HER.
Ved sogneindsamlingen søndag d. 11. marts blev der indsamlet ialt 21.552 kr i Thisted Sogn.  Vi siger stor tak til alle der gav et bidrag, samt til de indsamlere der mødte op for at hjælpe. Thisted Sogns Menighedsråd.
Familiegudstjeneste Palmesøndag den 25. marts kl. 10.00. Her er ALLE aldre hjertelig velkomne. Vi holder afslutning for forårets minikonfirmander - så de medvirker ved gudstjenesten. Gitte Ishøy er præst ved gudstjenesten.
Familiegudstjeneste 25. marts