Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71. Kirkekontoret er lukket for fysisk fremmøde indtil videre. Vi træffes på tlf. hverdage fra 9-12.                                                                                                                                                                                            
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Søndag 11. april 1.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Onsdag 14. april 17.00 Nadvergudstjeneste i Thisted Kirke v. Anette Udmark. Torsdag 15. april - AFLYST 19.00 Sogneaften med Iversen Band. Søndag 18. april 2.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. Onsdag 21. april 17.00 Nadvergudstjeneste i Thisted Kirke v. Anette Udmark. Søndag 25. april 3.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Onsdag 28. april 17.00 Nadvergudstjeneste i Thisted Kirke v. Benne Taekele Holwerda. Fredag 30. april Bededag. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 2. maj 4.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. Onsdag 5. maj 14.30 Onsdags Café med Lars Nielsen. Torsdag 6. maj 19.00 Menighedsrådsmøde i kirkecentret. Søndag 9. maj 5.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. Torsdag 13. maj Kr. Himmelfartsdag. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. Søndag 16. maj 6.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. Onsdag 19. maj 17.00 Børnetime v. Anette Udmark.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
Forårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2021 nr. 2 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2021/2
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted Kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail Send sikker mail til kirkekontoret   Thisted Kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted Kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan forår-sommer
Klik på billedet
Klik på billedet
Klik på billedet AFLYST 15. april
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, og "De små synger" gældende for foråret 2021. Planen offentliggøres senere, når vi er klogere på hele situationen. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer.
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til det musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed.
Læs om Skinnerup Kirke HER
Menighedsrådsmøde - referat Referat fra menighedsrådsmødet i marts med regnskabsgodkendelse kan downloades HER. 
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2021  - nye datoer Lørdag d. 21. august, søndag d. 22. august, lørdag d. 4. september og lørdag d. 11. september er der konfirmation i Thisted Kirke. Læs mere ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Konfirmation".        
De små synger 5 lørdage i foråret 2021. Vi informerer nærmere når vi er klar på hele situationen. Her inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecenter, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.                                          
Onsdags Café 2020/2021
Sogneaftener 2020/2021
        Klik på billedet
Babysalmesang Velkommen til "Babysalmesang" i Thisted Kirke for babyer fra ca. 3 – 9 mdr. Tidspunktet for næste hold bekendtgøres senere. Både for nye og “gamle” deltagere. Vi synger, danser og vugger salmerne ind i de små. Det er gratis at deltage og tilmelding med navn  og mailadresse sker til:   E-mail: mh@thisted- kirke.dk.
                 Persondataforordning                   (GDPR) Læs HER
Thisted Kirkes Nyhedstjeneste
Klik på det nyhedsbrev, du ønsker at abonnere på.
Lørdagsdåb.                              10. apr.(BTH)                           15. maj.(AU)                           12. juni. (AMG)
Velkommen til gudstjeneste i Thisted Kirke. 9-4-21: Følgende restriktioner er gældende indtil videre. Der kan i denne Coronatid deltage op til 46 kirkegængere til almindelig gudstjeneste. Ved begravelser/bisættelser kan der deltage op til 46 kirkegængere i kirken og 15 på Vestre Kapel. - Gudstjenesterne både 8.30 og 10.00 vil vare 30 minutter. - Der må ikke synges - koret synger. Sangblade uddeles. - Der er ikke altergang. - Dåb afholdes efter gudstjenesten. - Der står håndsprit i våbenhuset som alle skal bruge før de kommer ind. - Mundbind er påkrævet ved ind- og udgang. - I kirkerummet skal man sætte sig på de angivne siddepladser. - Hvis der er for mange deltagere, ser vi os nødsaget til at afvise nogle. Vi håber på forståelse for de nye tiltag for gudstjenester i Thisted Kirke. Nadvergudstjenester Da vi på grund af restriktioner og tidsmæssige årsager ikke kan afholde nadver ved gudstjenesterne om søndagen, vil vi i den kommende tid, afholde nadvergudstjenester hver onsdag kl. 17.00 i Thisted Kirke. Alle er velkomne.                                                                    Venlig hilsen Menighedsrådet.                  
Konfirmandtilmelding 20-21. Der er nu mulighed for at tilmelde sig til konfirmandforberedelse og konfirmand- kommunikation ved Thisted Kirke til skoleåret 20-21. Læs mere HER eller under "Børn og Unge" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Konfirmander".        
Røde Kors - hjælp Gennem Røde Kors-hjælpenetværk.
             Læs mere HER Se også hjemmesiden: www.SnakSammen.dk
                                                                                        
Personale
Aktuelle foldere, Kirke+Sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.