Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Søndag d. 22. april 3.s.e.påske 10.00 Konfirmation, Østre Skole + Friskolen v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Fredag 27. april Bededag. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. Søndag 29. april 4.s.e.påske 09.00 Konfirmation, Tingstrup A v. Line Kjær Nielsen. 11.00 Konfirmation, Tingstrup B v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Onsdag 2. maj 14.30 Onsdags Café med Leif Damsgaard Jensen. Torsdag 3. maj 19.00 Menighedsrådsmøde i Kirkecentret. Lørdag 5. maj 10.00 Konfirmation, Østermølle v. Gitte Ishøy. 10.00 De små synger. Søndag 6. maj 5.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. Torsdag 10. maj Kristi Himmelfart. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 13. maj 6.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Mandag 14. maj 19.00 Forårsfest for frivillige ved Thisted Kirke. Tirsdag 15. maj 17.00 Børnetime v. Line Kjær Nielsen. Torsdag 17. maj 17.30 Forårsarrangement for sentudviklede og udviklingshæmmede v. Gitte Ishøy. Søndag 20. maj Pinsedag. 08.30 Gudstjeneste v. Line Kjær Nielsen. 10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen. Mandag 21.maj 2. pinsedag. 11.00 Fællesgudstjeneste i Christiansgave. Søndag 27. maj Trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy. 10.00 Højmesse v. Line Kjær Nielsen. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Gitte Ishøy.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
Forårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælge "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2018 nr. 2 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2018/2
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail   Thisted kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan forår 2018
Klik på billedet
Klik på billedet
Klik på billedet
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, "De små synger" og "Babysalmesang" gældende for foråret 2018. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil HER.
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til korets musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup kirke HER
Aktuelle foldere, kirke+sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.
Salmemaraton 2017-2018 Ny sæson med salmesangsaftener i Thisted Provstis kirker. Næste gang i Tilsted Kirke den 2. maj kl. 19.00. Læs mere i folderen, som du finder HER.
Menighedsrådsmøde - referat Referat fra menighedsrådsmødet torsdag 5. april kan downloades HER.
Sogneindsamling
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2018 Søndag d. 15. april, søndag d. 22. april, søndag d. 29. april og lørdag d. 5. maj 2018 er der konfirmation i Thisted Kirke. Se navnene på årets konfirmander HER
De små synger 6 lørdage i foråret 2018 - 13. januar, 24. februar, 10. marts, 7. april, 5. maj og 9. juni inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre. Læs mere HER.
Onsdags Cafè 2017/2018
Sogneaftener 2017/2018
        Klik på billedet
Forårsfest for frivillige 14. maj Mandag den 14. maj kl. 19.00 holder Thisted Kirke en lille forårsfest for de ca. 150 mennesker, der arbejder frivilligt for og ved kirken. Der er sendt indbydelser ud, men hvis du af en eller anden grund endnu ikke har modtaget indbydelsen, så se den her og meld dig til festen. thisted.sogn@km.dk.                                     Se indbydelsen HER.
Ved sogneindsamlingen søndag d. 11. marts blev der indsamlet ialt 21.552 kr + ca. 6000 kr gennem MobilePay i Thisted Sogn. Vi siger stor tak til alle der gav et bidrag, samt til de indsamlere der mødte op for at hjælpe. Thisted Sogns Menighedsråd.