Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Søndag 26. maj 5.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste v. Gitte Ishøy. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Gitte Ishøy. Torsdag 30. maj Kr. Himmelfarts Dag. 10.00 Højmesse v. Kirsten Haaber. Fredag 31. maj 19.00 Natkirke. Søndag 2. juni 6.s.e.påske. 08.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen og Gitte Ishøy. Indsættelse af ny præst Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse i Thisted Kirke ved Anne-Mette Grønborg Sørensen og Gitte Ishøy. Indsættelse af ny præst Benne Taekele Holwerda. Onsdag 5. juni 10.00 Udflugt med Onsdags Café. Torsdag 6. juni 19.00 Menighedsrådsmøde i kirkecentret. Søndag 9. juni Pinsedag. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Gitte Ishøy. Mandag 10. juni 2. pinsedag. 11.00 Friluftsgudstjeneste ved Malle Strand. Torsdag 13. juni 13.00 Åbent Hus Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. Søndag 16. juni. Trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. 15.00 Sommerkoncert med Thisted Kirkes Drenge-Mandskor. Entre 100,-. Søndag 23. juni 1.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Torsdag 27. juni 19.30 Fællesnordisk koncert med Nidarosdomens Guttekor og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor. Entre: 100,-. Fredag 28. juni 14.00 Klokkespilskoncert med Svend Ole Kombak.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
Efterårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælge "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2019 nr. 3 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2019/3
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail Send sikker mail   Thisted kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan forår 2019
Klik på billedet
Klik på billedet
Klik på billedet
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, og"De små synger" gældende for foråret 2019. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil HER.
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup Kirke HER
Aktuelle foldere, kirke+sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.
Menighedsrådsmøde - referat Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 2. maj kan downloades HER.
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2019 Søndag d. 5. maj, søndag d. 12. maj, lørdag d. 18. maj og søndag d. 19. maj er der konfirmation i Thisted Kirke.
De små synger 4 lørdage i foråret 2019 - 2. februar, 9. marts, 6. april og 4. maj inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre. Læs mere HER.
Onsdags Cafè 2018/2019
Sogneaftener 2018/2019
        Klik på billedet
Koncerter
Babysalmesang Velkommen til "Babysalmesang" i Thisted Kirke for babyer fra ca. 2 – 10 mdr. Næste hold starter mandag d. 29. april 2019. Herefter mandage frem til 17. juni. Vi synger, danser og vugger salmerne ind i de små. Det er gratis at deltage og tilmelding med navn  og mailadresse sker til E-mail: mh@thisted-kirke.dk.
Søndag d. 16. juni kl. 15.00 Sommerkoncert med Thisted Kirkes Drenge - Mandskor.     Entre: 100,- Torsdag d. 27. juni kl. 19.30 Fællesnordisk koncert med Nidarosdomens Guttekor og Thisted Kirkes Drenge-Mandskor. Entre: 100,- Fredag d. 28. juni kl. 14.00 Klokkespilskoncert med Svend Ole Kombak. Fredag d. 19. juli kl. 14.00 Klokkespilskoncert med Søren Glerup Hansen.
                 Persondataforordning                   (GDPR) Læs HER
Thisted Kirkes Nyhedstjeneste
Klik på det nyhedsbrev, du ønsker at abonnere på.
Sogneindsamling 10. marts Igen i år deltog Thisted Sogn i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Der blev indsamlet 12.933,00 kr + et beløb der er indbetalt på MobilePay. Vi retter hermed en stor tak til alle der deltog ved indsamlingen. En del konfirmander valgte også at give en hånd med på dagen. Også en stor tak til dem for deres indsats.
Ny præst i Thisted-Skinnerup Sognepræst Benne Taekele Holwerda fra Hillerslev-Kåstrup og Sennels sogne er pr. 1. juni 2019 ny præst i Thisted og Skinnerup kirker. Han indsættes i Skinnerup kirke søndag d. 2. juni kl. 8.30 og i Thisted Kirke søndag d. 2. juni kl. 10.00. Læs pressemeddelelsen HER.
Præsteembede ledigt pr. 1. september 2019 Da en af vore præster er bevilget pension pr. 31. august 2019 tilbyder Thisted Menighedsråd i sam- arbejde med Skinnerup Menighedsråd en interessant stilling som sognepræst i Thisted-Skinnerup Pastorat. Ved kirkerne er der ansat 3 præster til at varetage de mange aktiviteter der foregår i og omkring kirkerne.. For yderligere oplysninger om stillingen og sognet kan du læse mere HER.                    Thisted Kirke                 Skinnerup Kirke Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet og sendes til biskoppen over Aalborg Stift, Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK og skal være biskoppen i hænde senest på opslagets udløbsdato d. 10. juni 2019 kl. 15.00. Ansøgninger kan fremsendes som sikker post fra www.borger.dk.  
Friluftsgudstjeneste 10. juni Anden Pinsedag mandag den 10. juni kl. 11.00 Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels. Medvirkende: Provstiets præster, Thisted Kirkes Drenge- & Mandskor, kirkesangere fra hele provstiet og musikere fra Thisted Musikskole Fælles vandring for alle der har lyst kl. 10.00 fra                                      Thisted Kirke.  
Natkirke 31. maj Natkirke i Thisted Kirke fredag d. 31. maj kl. 19-22. Kom indenfor. Tænd et lys. Kom og syng med. Lyt til musik. Vær stille. Skriv en bøn. Nadverandagt.              
Lørdagsdåb.                                 22. juni  (AMG)                            13.  juli  (AMG)                            10. aug   (GI)