Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71                                                                                                                                                                                            
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Fredag 26. juni 14.00 Klokkespilskoncert med Svend Ole Kombak. Søndag 28. juni 3.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. Onsdag 1. juli 19.30 Koncert med Lars Ole Schmidt, trompet og Svend Ole Kombak, orgel. Entre: 75,-. Fredag 3. juli 14.00 Klokkespilskoncert med Laurie Pickering og Ib Nørager Pedersen. Søndag 5. juli 4.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Lørdag 11. juli 09.30 Lørdagsgudstjeneste med dåb  v. Benne Taekele Holwerda. Søndag 12. juli 5.s.e.trinitatis. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda. Søndag 19. juli 6.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 19.30 Koncert med Marianne Granvig og Niels Granvig. Søndag 26. juli 7.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Fredag 31. juli 14.00 Klokkespilskoncert med Merle Kollom, Estland. Søndag 2. august 8.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. Tirsdag 4. august 19.30 Koncert med Henrik Goldsmith, obo og Anders Sing, akkordeon. Torsdag 6. august 19.00 Menighedsrådsmøde i kirkecentret. Fredag 7. august 19.30 Orgelkoncert med Danielle Dori, Firenze. Søndag 9. august 9.s.e.trinitatis. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
  Forårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2020 nr. 2 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2020/2
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted Kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail Send sikker mail til kirkekontoret   Thisted Kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted Kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan sommer 2020
Klik på billedet
Klik på billedet
Klik på billedet
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, og"De små synger" gældende for efteråret 2020. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til det musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup Kirke HER
Menighedsrådsmøde - referat Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 11. juni kan downloades HER 
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2020 - Nye datoer Lørdag d. 29. august Lørdag d. 5. september, lørdag d. 19. september og lørdag d. 26. september er der konfirmation i Thisted Kirke.         Se mere under “Kalender” i menubjælken.
De små synger 5 lørdage i efteråret 2020 - 15. august, 12. september, 3. oktober, 7. november og 5. december inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.                                           Læs mere HER.
Onsdags Cafè 2020/2021
Sogneaftener 2019/2020
        Klik på billedet
Babysalmesang Velkommen til "Babysalmesang" i Thisted Kirke for babyer fra ca. 3 – 9 mdr. Næste hold starter tirsdag d. 18. august 2020. Både for nye og “gamle” deltagere. Vi synger, danser og vugger salmerne ind i de små. Det er gratis at deltage og tilmelding med navn  og mailadresse sker til:   E-mail: mh@thisted- kirke.dk.
                 Persondataforordning                   (GDPR) Læs HER
Thisted Kirkes Nyhedstjeneste
Klik på det nyhedsbrev, du ønsker at abonnere på.
Lørdagsdåb.                              11. juli(BTH)                           15. august(BTH)                           12. sept. (AMG)
Aktuelle foldere, Kirke+Sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.
Velkommen til gudstjeneste i Thisted Kirke. Der kan i denne Coronatid deltage op til 105 kirkegængere ud over de ansatte. Vi beklager den situation, at nogle kan få at vide, at der ikke er flere pladser. - Der står håndsprit i våbenhuset som alle skal bruge før de kommer ind. - I kirkerummet skal man sætte sig på de angivne siddepladser. - Der anvendes sangblade/skærme frem for salmebøger. - Der er ikke nadver. Retningslinjerne gælder i Thisted Kirke indtil videre.                  
Konfirmandtilmelding 20-21. Der er nu mulighed for at tilmelde sig til konfirmandforberedelse og konfirmandkommunikation ved Thisted Kirke til skoleåret 20-21. Læs mere HER eller under "Børn og Unge" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Konfirmander".        
Røde Kors - hjælp Gennem Røde Kors-hjælpenetværk.
             Læs mere HER Se også hjemmesiden: www.SnakSammen.dk
Vil du være en aktiv del af Danmarks mest lokale demokrati? Tirsdag den 18. august: Offentligt orienteringsmøde om valget i Thisted Kirkecenter kl. 19.00. Orienteringsmødet afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. Tirsdag den 15. september: Valgforsamling i Thisted Kirkecenter kl. 19.00. Her vælges det nye menighedsråd. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.                                                                                                                 Læs mere HER.