Thisted Kirke
Åbningstider på kirkekontoret: Mandag-fredag 9-12. Torsdag tillige 15-17. Tlf: 97 92 24 71                                                                                                                                                                                            
Kalender
Er ikke andet anført, sker kalender- punktet i Thisted Kirke eller i Kirkecentret. Kalenderen opdateres hver uge - også i nyhedsbrevet
Søndag 22. november Sidste s.i.kirkeåret. 08.30 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 29. november 1.s.i.advent. 08.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 10.00 Familiegudstjeneste - advent - v. Benne Taekele Holwerda. 10.30 Gudstjeneste i Skinnerup Kirke v. Anette Udmark. Mandag 30. november 10.30 Kirkecentrets Højskoledage med Gitte Ishøy - i kirken. Onsdag 2. december - AFLYST 14.30 Onsdags Café - Adventssammenkomst. Torsdag 3. december 19.00 Menighedsrådsmøde i kirkecentret. Lørdag 5. december - AFLYST. 10.00 De små synger. Søndag 6. december 2.s.i.advent. 08.30 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda - minikonfirmadafslutning. Torsdag 10. december 13.00 Åbent Hus Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. Fredag 11. december 16.00 Klokkespilskoncert med Svend Ole Kombak. Lørdag 12. december 10.00 Lørdagsgudstjeneste med dåb v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 13. december 3.s.i.advent. 10.00 Højmesse v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Tirsdag 15. december 19.00 "De ni læsninger" i Skinnerup Kirke v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. Søndag 20. december 4.s.i. advent. 10.00 Højmesse v. Anette Udmark. Onsdag 23. december 14.00 Familiegudstjeneste m. rytmisk musik v. Anette Udmark. Torsdag 24. december Juleaften. 10.00 Familiegudstjeneste v. Anette Udmark. 13.00 Gudstjeneste v. Anne-Mette Grønborg Sørensen. 14.30 Gudstjeneste v. Anette Udmark. 16.00 Gudstjeneste v. Benne Taekele Holwerda. Fredag 25. december 1. juledag. 10.00 Højmesse v. Benne Taekele Holwerda.
fødsel/faderskab/dåb navngivning/navneændring dødsfald/attester - KLIK HER -
Person- registrering:
Efterårsprogram for Kirkecentrets Højskoledage  Find det i trykt udgave i kirkecentret og i web- udgave ved at klikke på "Kalender" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Højskoledage" fra de valgmuligheder, der folder sig ud.
Læs teksten Næste søndags eller helligdags tekster kan læses i et nyt vindue ved at klikke HER.
Kirke+Sogn 2021 nr. 1 er udkommet og husstandsomdelt i Thisted Sogn. Skulle du mod forventning ikke have modtaget bladet, kan du enten hente det i PDF-udgave ved at klikke på billedet herover eller ringe til kirkekontoret på 97922471 eller sende en mail til:     thisted.sogn@km.dk
2021/1
Kirke + Sogn
Klik på billedet
Thisted Kirkekontor Vestergade 10 7700 Thisted tf. 9792 2471 Send mail Send sikker mail til kirkekontoret   Thisted Kirke Vestergade 3 7700 Thisted tf. 9792 4264 Thisted Kirkegård Møllevej 69 7700 Thisted tf. 9792 0868 Send mail CVR: 39193515
Adresser
Genveje
Aktuelle foldere
Koncertplan ny på vej
Klik på billedet AFLYST 2. DECEMBER
Klik på billedet
Klik på billedet
Gudstjenesteplan for børn og familier Der er lavet en plan over familiegudstjenester, børnetimer, og"De små synger" gældende for efteråret 2020. Man kan bl.a. også læse om det faste program for disse arrangementer. Planen kan hentes som pdf-fil
Støtteforeningen arbejder for at tilvejebringe praktisk og økonomisk støtte til det musikalske og pædagogiske arbejde.
Drengekorets Støtteforening
Vi støtter ligeledes sociale og profilerende aktiviteter, herunder korets rejse- og koncertvirksomhed. Læs mere:
Læs om Skinnerup Kirke HER
Menighedsrådsmøde - referat Referat fra menighedsrådsmødet torsdag d. 5. november kan downloades HER.
Spisning ved Sogne- aftener
Forud for foredragene er der mulighed for fællesspisning kl. 18:00. Læs mere HER.
Konfirmation i 2021 Lørdag d. 17. april, søndag d. 18. april, søndag d. 25. april og  søndag d. 2. maj er der konfirmation i Thisted Kirke.        
De små synger - AFLYST i 2020 5 lørdage i efteråret 2020 - 15. august, 12. september, 3. oktober, 7. november og 5. december inviteres små børn fra ca. 10 måneder til 3 år i Thisted Kirkecentret, Vestergade 10, til ”De små synger” sammen med en af deres forældre.                                           Læs mere HER.
Onsdags Café 2020/2021
Sogneaftener 2020/2021
        Klik på billedet
Babysalmesang - AFLYST i 2020 Velkommen til "Babysalmesang" i Thisted Kirke for babyer fra ca. 3 – 9 mdr. Næste hold starter tirsdag d. 18. august 2020. Både for nye og “gamle” deltagere. Vi synger, danser og vugger salmerne ind i de små. Det er gratis at deltage og tilmelding med navn  og mailadresse sker til:   E-mail: mh@thisted- kirke.dk.
                 Persondataforordning                   (GDPR) Læs HER
Thisted Kirkes Nyhedstjeneste
Klik på det nyhedsbrev, du ønsker at abonnere på.
Lørdagsdåb.                              12. dec.(AMG)                           23. jan.(AU)                           20. feb. (AMG)
Velkommen til gudstjeneste i Thisted Kirke. 6-11-20: Indtil videre berører de nye restriktioner for Nordjylland ikke Folkekirken forstået på den måde, at vi fortsat kan afholde gudstjenester og kirkelige handlinger, naturligvis med de restriktioner, vi allerede kender og handler efter. Der kan i denne Coronatid deltage op til 105 kirkegængere incl. kor til almindelig gudstjeneste. Ved begravelser/bisættelser kan der deltage op til 90 kirkegængere. - Der står håndsprit i våbenhuset som alle skal bruge før de kommer ind. - Mundbind er påkrævet ved ind- og udgang, men ikke påkrævet ved altergang. - I kirkerummet skal man sætte sig på de angivne siddepladser. - Der anvendes sangblade/skærme frem for salmebøger.                  
Konfirmandtilmelding 20-21. Der er nu mulighed for at tilmelde sig til konfirmandforberedelse og konfirmand- kommunikation ved Thisted Kirke til skoleåret 20-21. Læs mere HER eller under "Børn og Unge" i menubjælken øverst på denne side og vælg "Konfirmander".        
Røde Kors - hjælp Gennem Røde Kors-hjælpenetværk.
             Læs mere HER Se også hjemmesiden: www.SnakSammen.dk
På det konstituerende møde tirsdag d. 17. november 2020 blev følgende valgt til enkeltmandsposter i det nye menighedsråd ved Thisted Kirke. Formand: Hans Christian Krøyer. Næstformand: Henry Højberg Nielsen Kontaktperson: Mona Østergaard Klit Kirkeværge: Jens Korsgård Larsen Kasserer: Jens Kristian Eriksen Bygningskyndig: Jens Peter Knudsen Underskriftsberettiget: Ingrid Visby Den nye valgperiode starter søndag d. 29. november 2020 - 1. søndag i advent.                                                                                                
                                                                                                                                   
                 
Aktuelle foldere, Kirke+Sogn, diverse genveje samt oversigten over vore adresser, tlf-numre med videre findes nederst på siden.