Thisted Kirke
Tilmelding til foredragsrækken sker på højskoledagene
Kirkecentrets Højskoledage
 
2019. Januar - april.
Mødested: Kirkecentret, Vestergade 10, Thisted
10.30-10.45: Indledning
10.45-12.00: Foredrag A
12.00-12.30: Frokost (medbragt mad og kop)
12.30-13.30: Foredrag B
Foredrag A –  før frokost  Foredrag B –  efter frokost  7 . januar    Frode Nør Christensen.   Kristendom, krise, kirke, kværulanter og ”ahaoplevelser”.  Foredraget fortsættes.  21 . januar     Jytte Nielsen.   Blicher - vandring.  Klaus Madsen.   Mit liv som fotograf i Thy.  4 . februar     Bent Heiselberg.   Om 31 år som politimand i Grønland.  Foredraget fortsættes.  18 . februar     Knud Bonde Nielsen.   Anekdoter.  Generalforsamling.    4. marts     Peter Spillemand Thomsen.   Da onkel Jens fik fjernsyn –  en mands mindefortællinger.  Foredraget fortsættes .  18 . marts     Laurids Mikaelsen.   ”Mit liv som diplomat”.  Foredraget fortsættes .  1.  april  Pia Grandjean Odderskov.   ”Ugræs”, huguenotter og andre flygtninge.   Foredraget fortsættes .   Tilmelding til foredragsrækken sker på højskoledagene