Thisted Kirke
BTH - AU - AMG -
Benne Taekele Holwerda Anette Udmark                                   30531741 Anne-Mette Grønborg Sørensen
29361840 97920315 - 22539007
Konfirmationsdatoer i Thisted Kirke Nye datoer i efteråret
Skoleåret 2019 - 2020  Tingstrup Skole  Til og med uge 6 (2020) ligger undervisningen om tirsdagen fra kl.  08.00 - 09.30 .  Hver  tirsdag: Fælles start i kirken kl.08.00.  Efterfølgende:  Anne - Mettes hold i K - huset, Rosenkrantzgade  Bennes hold i Kirkecenteret 2. sal   Fra uge 8 (2020)  og frem til konfirmationen  ligger undervisningen om tirsdagen fra kl.  13.00 - 14.30 .  Hver  tirsdag: Fælles start i kirken kl.13.00  Efterfølgende:  Anne - Mettes hol d i K - huset, Rosenkrantzgade.  Bennes hold i Kirkecenteret 2. sal.      Skoleåret 2019 - 2020   Østre  Skole  & Thisted Friskole  Undervisningen ligger om onsdagen i hele perioden kl.  08.00 - 09.30 .  Hver  onsdag: Fælles start i kirken kl.08.00  Efter følgende :  Anne - Mettes hold i K - huset, Rosenkrantzgade.  Annettes hold i Kirkecenterets sal.  Bennes hold på Kirkecenterets 2. sal.     Østermølleafdelingen  Undervisningen foregår torsdage kl 8.00 - 10.00 ved Anette Udmark.
Se årsplan for Tingstrup Skole HER. Se årsplan for Østre Skole og Friskolen HER.
Tingstrup skole  Østre skole  Roligheds  skolen  Friskolen  Østermølle afdelingen  2020  29. august  kl. 8.30  ved BTH .  Gamle A - klasse.   Kl. 11.00 ved AMG .  Gamle B - klasse.  5. sept. kl. 8.30   ved AMG .  Gamle B - klasse.    Kl. 11.00 ved BTH.  Gamle A - klasse.      ved AU.  Gamle A - klasse.    Kl. 11.00  ved AU.  Gamle B - klasse .  5. sept.  kl. kl. 8.30   AMG .  Lørdag d.  19. sept.   10.00 ved AU.  2021  2 . maj   25. april    18. april    25. april     2022  15 . maj  1 . maj  8. maj   1.  maj
26. sept. kl. 8.30
     17. april ved        AU.
30. april ved AU.