Thisted Kirke
Konfirmationsdatoer i Thisted Kirke 2022 - 23
 Skoleåret 2021 - 2022  Tingstrup Skole  Hold Tingstrup skoles gl. 6.A:  går til konfirmationsforberedelse hos Benne Holwerda om tirsdagen i salen i kirkecenteret indtil  uge 6  fra kl. 08.00 - 09.30, fra uge 8 kl. 13.00 - 13.30.  (Nogle gange foregår det i kirken)  Konfirmation: søndag d.15. maj 2022 kl.09.00 i Thisted Kirke.   Hold Tingstrup gl. 6.B:  går til konfirmationsforberedelse hos Anne - Mette Grønborg Sørensen  om tirsdagen i kirkecenteret 2.sal indtil  uge 7 fra kl. 08.00 - 09.30, fra uge 8 kl. 13.00 - 13.30.  (Nogle gange foregår det i kirken)  Ko nfirmation: søndag d.15. maj 2021 kl.11.00 i Thisted Kirke   Rolighedsskolen:  Gamle 6.A: Onsdag kl. 8. -  9.30 i KFUK´s hus på Rosenkransgade .  Gamle 6.B: Onsdag kl. 8 -  9.30 i Kirkecentret 2. sal.  ( Af og til  er vi også i kirken.)   Konfirmation den 8. maj 2022 i Thisted K irke:  6.a. kl. 9 ved Anette Udmark .  6.b. kl. 11 ved Inger Hørning Dyhr .     Østre Skole & Thisted Friskole, Sportsklassen  går til konfirmationsforberedelse hos Benne Holwerda om onsdagen i salen i kirkecenteret kl. 08.00 - 09.30.  ( Af og til foregå r det i kirken)  Konfirmation: d.  1. maj kl. 10.00 i Thisted Kirke.   Flexklassen fra Østre skole  Undervisningen foregår onsdage kl. 12 - 13.15 i Thisted K irke og k irkecenter 1. sal. Opstart uge 44.  Unde r viser: Anette Udmark .   Rolighedsklassen  Undervisningen foregår torsdage kl.10 - 11 i Thisted K irke og kirkecenter 1. sal. Opstart uge 44.  Unde r viser: Anette Udmark .   Østremølleafdelingen  Undervisningen foregår torsdage kl 8.45 - 9.45 i Thisted K irke og kirkecenter 1. sal. Opstart uge 44.  Unde r viser: Anette Udmark .    Konfirmation : Lørdag den 23.april 2022 kl. 10 .00. Bemærk: Der meldes først en konfirmations dato ud året før sidst på foråret.  Tingstrup skole  Østre skole  Roligheds  skolen  Friskoler  Østermølle og Flexklassen  202 2   Søndag 15. maj  kl. 9.00 ved BTH. Gamle A - klasse.   Kl. 11.00 ved AMG.  Gamle B - klasse.     Søndag 1. maj kl. 10.00  ved BTH   + Sportsklassen  Søndag 8. maj  kl. 9.00 ved AU.  Gamle A - klasse.   Kl. 11.00 ved IHD  Gamle B - klasse.    Søndag 1. maj kl. 10.00  ved BTH   2023  14. maj  (De, der bor i Thisted Sogn)  30. april  (7.A og 7.B + sportsklassebørn, der bor i Thisted Sogn)   7. maj  (7.C )   7. maj  ( Thisted Friskole og Lerpytter Friskole )  22. a pril kl. 10.00 ved AU.  (Østermølle/ Roligheds -  klasse)   29. april  (Østre Skole Flexklassen)  202 4