Thisted Kirke
BTH - AU - AMG -
Benne Taekele Holwerda Anette Udmark                                   30531741 Anne-Mette Grønborg Sørensen
29361840 97920315 - 22539007
Konfirmationsdatoer i Thisted Kirke
Skoleåret 2019 - 2020  Tingstrup Skole  Til og med uge 6 (2020) ligger undervisningen om tirsdagen fra kl.  08.00 - 09.30 .  Hver  tirsdag: Fælles start i kirken kl.08.00.  Efterfølgende:  Anne - Mettes hold i K - huset, Rosenkrantzgade  Bennes hold i Kirkecenteret 2. sal   Fra uge 8 (2020)  og frem til konfirmationen  ligger undervisningen om tirsdagen fra kl.  13.00 - 14.30 .  Hver  tirsdag: Fælles start i kirken kl.13.00  Efterfølgende:  Anne - Mettes hol d i K - huset, Rosenkrantzgade.  Bennes hold i Kirkecenteret 2. sal.      Skoleåret 2019 - 2020   Østre  Skole  & Thisted Friskole  Undervisningen ligger om onsdagen i hele perioden kl.  08.00 - 09.30 .  Hver  onsdag: Fælles start i kirken kl.08.00  Efter følgende :  Anne - Mettes hold i K - huset, Rosenkrantzgade.  Annettes hold i Kirkecenterets sal.  Bennes hold på Kirkecenterets 2. sal.     Østermølleafdelingen  Undervisningen foregår torsdage kl 8.00 - 10.00 ved Anette Udmark. Tingstrup skole  Østre skole  Roligheds  skolen  Friskolen  Østermølle afdelingen  2020  10. maj kl. 9.00  ved BTH .  Gamle A - klasse.    Kl. 11.00 ved AMG .  Gamle B - klasse.  3. maj kl. 9.00 ved AMG .  Gamle B - klasse.    Kl. 11.00 ved BTH.  Gamle A - klasse.  26 . april  Kl. 9.00 ved AU.  Gamle A - klasse.    Kl. 11.00  ved AU.  Gamle B - klasse .  3. maj kl. 9.00  ved AMG .  Lørdag d. 18. april kl. 10.00 ved AU.  2021  2 . maj   25. april    18. april    25. april     2022  15 . maj  1 . maj  8. maj   1.  maj
Se årsplan for Tingstrup Skole HER. Se årsplan for Østre Skole og Friskolen HER.