Thisted Kirke
Konfirmationsdatoer i Thisted Kirke Nye datoer i efteråret 2021
 Skoleåret 2020 - 2021  Tingstrup Skole  Hold Tingstrup skoles gl. 6.A:  går til konfirmationsforberedelse hos Benne Holwerda om tirsdagen i salen i kirkecenteret indtil  01.02.2021 fra kl.  08.00 - 09.30, efter  01.02.2021 fra kl.  13.00 - 13.30.  (Nogle gange foregår det over i kirken)  Konfirmation: søndag d. 2. maj 2021 kl.09.00 i Thisted Kirke.   Hold Tingstrup gl. 6.B:  går til konfirmationsforberedelse hos Steffen Bang om tirsdagen i kirkecenteret 2.sal indtil  01.02.2021 fra kl.  08.00 - 09.30, efter  01.02.2021 fra kl.  13.0 0 - 13.30.  (Nogle gange foregår det over i kirken)  Konfirmation: søndag d.2. maj 2021 kl.11.00 i Thisted Kirke.                      Skoleåret 2020 - 2021   Rolighedsskolen:  Gamle 6.A: Onsdag kl. 8.15 - 9.45 i Kirkecentret.  Gamle 6.B:  Onsdag kl. 15.30 - 17.00 i Kirkecentret.    Østre Skole & Thisted Friskole  Hold Østre gl.  6.A + nogle fra Sportsklassen:  går til konfirmationsforberedelse hos Benne Holwerda om onsdagen i salen i kirkecenteret kl.  08.00 - 09.30.  (Nogle gange foregår det over i kirken)  Konfirmation: søndag d.  25. april kl.  11.00 i Thisted K irke.   Hold Østre gl.  6 .B + Thisted F riskole:  går til konfirmationsforberedelse hos Anne - Mette Grønborg Sørensen om onsdagen i K - huset kl.  08.00 - 09.30.  (Nogle gange foregår det over i ki rken)  Konfirmation: søndag d. 25. april kl. 09.00 i Thisted K irke.    Østremølleafdelingen  Underv isningen foregår torsdage kl 8.45 - 10.00 ved Anette Udmark i Kirke og Kirkecenter. Tingstrup skole  Østre skole  Roligheds  skolen  Friskolen  Østermølle afdelingen  2021   Lørdag d. 11. sept. kl. 8.3 0  ved BTH .  Gamle A - klasse.   Kl. 11.00 ved SBK .  Gamle B - klasse.  Lørdag d. 4. september kl. 8.3 0 ved AMG .  Gamle B - klasse.   Kl. 11.00 ved BTH.  Gamle A - klasse + nogle fra sportsklassen  Søndag d. 22. august  Kl. 8.3 0 ved AU.  Gamle B - klasse.    Kl. 11.00  ved AU.  Gamle A - klasse .  Lørdag d. 4. sept. kl. 8.3 0  ved AMG.  Lørdag d. 21. august  kl. 10.00 ved AU.  2022  15 . maj   1.  maj    8. maj    1.  maj    Lørdag d. 30. april kl. 10.00 ved AU.  2023  -  -    -  Lørdag d. 22. a pril kl. 10.00 ved AU.