Thisted Kirke
Alle børn i 3. klasse i Thisted sogn har mulighed for at deltage i minikonfirmandundervisning forår eller efterår. Børnene fra Rolighedsskolen, Østre Skole, Tingstrup Skole og Thisted Friskole, får en invitation med hjem. Går barnet på en anden skole er i velkomne til at henvende jer på kirkekontoret i god tid inden start. De børn der tilmelder sig, bliver hentet på skolen, når de har fri, og afleveret på skolen igen. Undervisningen foregår over 9 – 15 gange à 1½ time, og foregår både i kirken og kirkecentret. Undervisningen gives af sognepræsterne og sognemedhjælperen i fællesskab. Der synges, fortælles og opleves. Der bliver leget, tegnet og malet, og børnene finder gennem alt dette ud af en masse ting om Gud og Jesus og kirken og os mennesker. Efter sidste undervisning afsluttes med en gudstjeneste og hyggeaften for minikonfirmanderne og deres familier.
Minikonfirmander