Thisted Kirke
I alle de byer, hvor der ligger et bosted for udviklingshæmmede, står en sognepræst til rådighed for beboerne. Præsternes opgave er at støtte de udviklingshæmmede i at praktisere deres tro og at give dem rum til at udfolde den. Blandt arbejdsopgaverne er helt klassiske opgaver som gudstjenester, konfirmationsforberedelse, konfirmation, dåb og juleafslutning, men især samtaler og sjælesorg fylder. Mange udviklingshæmmede har mistet mennesker, der betyder noget for dem. Ikke kun ved dødsfald, men også i forbindelse med flytninger og jobskifte blandt personalet. Disse tab efterlader også et savn og en sorg, der skal bearbejdes, og det kan præsten hjælpe med. Ved Thisted Kirke kan sognepræst Anette Udmark kontaktes på mail; anud@km.dk eller tlf. 30531741. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ I 2021-22 Er der følgende arrangementer og tilbud ved Thisted Kirke: * Minikonfirmand * Konfirmandforberedelse * Gudstjenester for unge og voksne. Efter gudstjenesten kl. 17.30 er der fællesspisning til 50 kr.: Julegudstjeneste:                     Den 15. december kl. 11.00. Fastelavnsgudstjeneste:           Den 10. februar kl. 17.30. Sommergudstjeneste:                  Den 9. juni kl. 17.30. Høstgudstjeneste:                         Den 22. september kl. 17.30.   Adventsgudstjeneste:                   Den 24. november kl. 17.30.    
Mennesker med særlige behov