Thisted Kirke
Skinnerup Kirke
Herunder ses en række billeder fra Skinnerup Kirke. Under billederne findes en liste over ansatte og menighedsråd ved Skinnerup Kirke.
Skinnerup kirke er en romansk kirke, der oprindelig bestod af skib og kor. Våbenhuset menes at være opført i 1698, mens tårnet er bygget i 1932. Murene er stærkt omsatte, og der er ingen spor af de oprindelige vinduer. Syddøren er stadig i anvendelse, mens norddøren kun ses som en niche indvendigt i kirken.
Sokkelkvadren, der måler 3,90 m, regnes for Danmarks længste.
Kirken gennemgik en stor restaurering i 1979-80, hvor blytaget på sydsiden blev fornyet. Nordsiden blev sidst fornyet i 1932.
Før tårnet blev bygget i 1932, hang klokken i en galge, der var muret op ad korets østgavl. Kirkens gamle klokke bærer indskrifterne: »Her Jens Olufsøn Sognepræst til Skinderup Kierck« og: »Antonius Wiese in Lübeck Anno 1653.« – Den nye klokke, der er en testamentarisk gave fra 1990, er støbt af Paccard, Frankrig.
Kirken ejedes af staten fra reformationen til 1721, da kirketienden blev tilskødet justitsråd Enevold Berregaard. Den var privatejet, indtil den fik selveje 1. januar 1915.
Sognepræst: Anne Mette  Grønborg Sørensen Møllevej 65 7700 Thisted tlf. 97920315 / 22539007 mail: amso@km.dk   Kirkesanger: Julie Nørgård Holst Kirkevej 40 7741 Frøstrup tlf. 29662965   Organist: Magnus Thorhauge tlf. 31245541 mail: magnus.s.thorhauge@gmail.com   Graver: Peter Thorhauge - tlf. 24619480 Kurt M. Jensen - tlf. 25210032 mail: skinnerupkirke@gmail.com Træffetid: mandag mellem kl 10.00 og kl 14.00 på kirkegården eller på tlf.
Formand: Thomas Kristoffersen Tranhøjvej 5 7700 Thisted tlf: 26140900 mail: thomasogannette@gmail.com   Næstformand: Frank Andersen Åvænget 8 7700 Thisted mail: butikunikbolig@email.dk   Kasserer Hanne Gade Hanstholmvej 60 7700 Thisted tlf. 23446675 mail: allankr@post4.tele.dk   Kirkeværge Mads Agerholm Skaksvej 52 Klitmøller tlf. 23437168 mail: mainagerholm@gmail.com   Sekretær Kristian Kirk Jensen Klatmøllevej 12 7700 Thisted tlf. 97923969/ 21438539 mail: vesterbaun@altiboxmail.dk
Skinnerup Menighedsråd
Ansatte ved Skinnerup Kirke
Nyt alterparti i Skinnerup Kirke. Læs folder HER
Skinnerup Kirke fik besøg af ortodokse kristne. Læs HER
  Ved høstgudstjenesten i Skinnerup Kirke 30. sept. blev der samlet ind til Rikke Westergård og hendes arbejde i Nigeria. Der blev givet 1985 kr. og vi takker for denne gave, der kan være med til at plante håb for nødlidende i verden. Skinnerup Kirkes menighedsråd.