Thisted Kirke
En stor gruppe præster fra Thisted provsti har i flere år samarbejdet om at lave 2 ungdomsgudstjenester  om året – i oktober/november og i januar/februar måned. Her er alle konfirmanderne selvskrevne og andre unge i området er hjertelig velkomne til at deltage. Ungdomsgudstjeneste i Thisted Kirke onsdag den 9. oktober 13. ”Jeg er – hvem er du” var temaet for gudstjenesten for en stor del af konfirmanderne i Thisted Provsti.  Gudstjenesten foregik både fælles for de ca. 200 konfirmander i kirkerummet men også rundt i både kirke, kirkecenter og udenfor i silende regn.
Ungdomsgudstjeneste i Sjørring Kirke onsdag den 29. januar 14. Trods masser af snefygning blev Sjørring Kirke fyldt med livlige konfirmander. Jens Jødal – skuespiller fra Kirketeatret – opførte lignelsen om ”Den barmhjertige samaritaner” i samarbejde med nogle af konfirmanderne. Det skete på en ret uortodoks måde, som konfirmanderne også fandt ret morsom!
Ungdomsgudstjenester