Thisted Kirke
Et alterbillede af Jesus og den samaritanske kvinde (Joh. 4), signeret A. Dorph 1890, afløste i perioden 1890 til 1976 den gamle altertavle. Rammen var udført efter tegning af F. Uldall. Billedet er nu henstillet i kirkecenterets boks. På alteret står 2 sølvlysestager, der bærer indskriften: Givet og bekosted af Madame Margrethe Sophie Zitscher s(a)lig Herr Claus Ursins. Thisted Aar 1781.   Kirkens gamle alterstager og dåbsfad er i sin tid skænket til Klitmøller kirke, hvor de nu findes. På den syvarmede lysestage står: Det Berregaardske Legat
Ved restaureringen i 1970’erne fandt kirkens oprindelige altertavle tilbage på plads. Alterbillede er fra kirkens katolske tid, skåret omkring 1520. Det er en fløjtavle, som i midterfeltet har 3 figurer. Hovedfiguren er jomfru Maria, fremstillet som himmeldronning med krone og trædende på måneseglet. På armen bærer hun barnet. På hendes venstre sidse står Maria Magdalene, som salvede Jesus. Hun er klædt i 1500-tallets modedragt og bærer alabastkrukken i hænderne. Modsat står kirkegrundlæggeren Paulus med sværdet, hvormed sigtes til den måde, hvorpå Paulus skal være blevet henrettet.  I sidefløjene står de 12 apostle. På fløjene står der: Apostlene de Hellig Mænd, vor Jesum saae og hørte os Sandheds ord ved dem blef send, da Guds Aand dennem rørte Gud hielpe os at blive fast ved denne Sandheds Lære lad kietteri og anden last din kierche ej vanære.   og nedenunder figurerne: Da Envold Berregaard hand saae sit huilested tillaufved og Herrens Alter pjaltet staa af Ælde slet forhaufged, Loed hand og hustrue Anne Søe Guds Alter her oprette og denne Ziir før de skul dø her til Guds Ære sette.   Denne altertavle var opstillet kirken til 1890, men i stedet for de 3 midterfigurer var anbragt billedet, som forestillede nadverens indstiftelse, malet af S. T. Trane 1717 og i henhold til ovenstående skænket af Enevold Berregaard.  
Altertavlen