Thisted Kirke
Anne Søes epitafium  har følgende indskrift: Anno 1722. Haver Welædle og Welb. Enevold Berregaard Til Kiølbygaard Kong May: Justitz Raad og hans kiære frue Anne Søe ladet dette Epitafium renovere som de Anno 1684 til Guds ære og kirckens Prydelse og en christelig Amindelse Lod indrette. Psalm. 62, v, 12. Gud haver talet et Ord, dette haver jeg ofte hørt at Gud er alene megtig.   Anne Christensensdatter Søe (f. 1646 og død 1736) var gift første gang med rådmand i Thisted, Sørens Jocobsen Lugge (død 1679). Året efter hans død blev hun gift med Enevold Nielsen Berregaard (død 1731); han var borgmester, justitsråd og ejer af Kjølbygård og Vesløsgård. De blev begge ophøjede i adelstanden i 1726 og oprettede et stamhus af de to gårde. Desuden gav de betydelige midler (i alt 9 legater) til kirken. På epitafiet ses foruden Anne Søe, Enevold Berregaard i forgrunden til venstre og Søren Jacobsen Lugge i billedets midte i baggrunden.
Anne Søes epitafium