Thisted Kirke
Thisted kirke før seneste restaurering
I 1863 gennemgik kirkens indre en omfattende restaurering og forandring; således fjernedes de lukkede stole og pulpiturerne, hvoraf der fandtes 6, som spærrede for lyset og indsnævrede rummet. Orgelet blev anbragt på et pulpitur i hovedskibets nordlige ende, hvælvingsribberne dekoreredes, og nye
kirkestole blev opsat, samtidig med, at et varmeanlæg blev installeret. Koret var endvidere adskilt fra hovedskibet ved et højt gitterværk af træ tværs over kirken; den dør, hvorigennem man kom ind i koret, blev anbragt som syddør, den bærer årstallet 1631.