Thisted Kirke
Forårssangens Oratorium
.
Erland Knudssøn Madsen, 2016 Kategori: relief Placering i kirken: Skibet: vestvæg Kirke: Thisted Kirke Motivgruppe: Tiden-Naturen-Livet-Historien
Tankerne bag: Koret: De irgrønne og mørke felter symboliserer koristerne stående mellem hinanden - de gyldne bånd musikken og sangen der strømmer ud og spreder sig i kirkerummet. Orglet: De grønne og mørke felter symboliserer orgelpibernes dybe, majestætiske brusen og de gyldne bånd ekvilibrismen, fantasien og de lyse toners legende lethed. Fuglenes sang i forårsskoven: De irgrønne felter symboliserer løvskovens svagt mosgrønne stammer ved forårstide, hvor fuglesangen er på sit højeste i de lyse trækroner. De gyldne bånd skal således lede tankerne hen på fuglesangens polyfoni og livsbekræftende strofer. Forårstemaet er samtidig et ”apropos” til tidspunktet for Prebens død - og til håbet, lyset og genopstandelsen. Relieffet er udført i koldætset kobber og messing.      Erland Knudssøn Madsen
Thisted Kirke har mange kunstgenstande og udsmykninger. To af dem er af nyere dato: ‘Treenigheden’ og ‘Forårssangens Oratorium’ Som det vil vides, blev det første skænket af håndværkere og rådgiver i forbindelse med kirkens store renovering 2012. Ligeledes er det bekendt, at relieffet hængende på den søndre tårnvæg blev sat op sommeren 2016 efter Preben Nørgaard Christensens død. Midlerne hertil blev indsamlet af kredsen rundt om kirkens kor, mange folk fra by og sogn samt samarbejdspartnere.