Thisted Kirke
Lidt forhistorie til klokkespillet
Klip fra organist Preben Nørgaard Christensens tale ved indvielsen:
Efter mange års forarbejde er et mål nået, Thisted kirke og by har fået sit klokkespil, doneret af Grethe og Jørgen P. Bornerups fond. Det var et stort ønske for Grethe og Jørgen Bornerup at Thisted skulle have et klokkespil til at sende smuk musik ud over byen, desværre opnåede ingen af dem at opleve projektets færdiggørelse, idet Grethe Bornerup døde i 1998 og Jørgen Bornerup i 2001. Grethe og Jørgen Bornerup var begge meget glade for musik, og kom ofte i kirken både til gudstjenester og koncerter, og bl.a. på denne baggrund opstod ideen om at Thisted kirke skulle have et klokkespil. De første kontakter til menighedsrådet kom via landinspektør Poul Boe allerede i 1988, der på vegne af en anonym person i byen, kunne tilbyde kirken en pæn sum penge som startkapital til etablering af et klokkespil i kirkens tårn. Dette medførte at kirkeministeriets klokkekonsulent Bent Gammeltoft Hansen blev hidkaldt, for at vurdere mulighederne i kirkens tårn for etablering af et klokkespil. Og i sensommeren 1988 besøgte Gammeltoft Hansen kirken, og hans smittende engagement for sagen overbeviste alle deltagere i mødet, Menighedsrådets formand Louise Krøyer, Poul Boe, Kordegn Wagner Fonseca og undertegnede om at kirkens tårn og placering midt i byen, med parken omkring kirken og en placering tæt ved vandet, var det ideelle sted at bygge et klokkespil. Vi blev præsenteret for mange ideer, af Gammeltoft Hansen, men før vi kunne komme videre var det nødvendigt først at arbejde for at løse diverse eksisterende problemer med vores ringeklokker. Det viste sig nemlig at kirkens dybeste ringeklokke var i en så dårlig forfatning at Gammeltoft Hansen kasserede den, hvilket jeg var meget glad for, eftersom dens temmelig mangelfulde klang ikke just var værdig til at kalde til bøn og kirke, og vel bedst kunne sammenlignes med den lyd der opstår hvis man slår på en zinkbalje. Vores klokke 2 skulle der også træffes nogle beslutninger omkring. Sennels kirkes menighedsråd havde fundet rimeligt overbevisende kilder der kunne dokumentere at denne klokke fra 1493 oprindeligt var støbt til Sennels kirke, men af uforklarlige årsager var havnet i Thisted kirkes tårn.
En nok ikke helt sandfærdig historie der kunne forklare at klokken havnede i Thisted fortæller at der var krig i landet, og de gode Sennels borgere ønskede at skjule klokken for fjenden. Derfor blev klokken læsset på en vogn, og to Sennels borgere drog af sted for at finde et sted at skjule deres kostbare klokke. Første stop var Thisted hvor de desværre på Kroen i Vestergade, fik for meget at drikke, og glemte alt om klokken, indtil de næste dag kunne konstatere at den var forsvundet, og at den efter set stykke tid blev fundet hængende i Thisted kirkes tårn.  Sennels kirke ønskede nu flere hundrede år senere denne klokke tilbage og ville som betaling skænke Thisted kirke en ny klokke. Det sidste problem ved etableringen af klokkespillet, var økonomien, idet menighedsrådet ikke havde mulighed for at finde de midler der skulle lægges til den donerede sum, for at kunne realisere projektet I 1989 dør den dynamiske og energiske Poul Boe, og med ham også klokkespilsprojektet, næsten da. Jørgen Bornerup havde indtil da ønsket at være anonym, men efter et stykke tid tog han kontakt bl.a til undertegnede, for at høre om man kunne forvente at projektet blev en realitet. Desværre måtte vi skuffe ham idet vi ikke kunne rejse de resterende midler. Men ikke desto mindre håbede vi på at det blev muligt på et tidspunkt, og da vi i 1996 skulle have de to nye ringeklokker, blev disse støbt således de kunne danne fundamentet i et klokkespil.   De to nye ringeklokker støbt hos Pierre Paccard i Frankrig. Paccards klokker blev valgt på grund af deres smukke runde og grundtonerige klang. I 1998 dør Grethe Bornerup pludseligt på en ferierejse, og efter hendes begravelse, ... ønskede Jørgen Bornerup at sætte et minde over Grethe Bornerup. Derfor tog han selv kontakt til Firmaet Thubalka i Vejle, og bad om et tilbud på etablering af et klokkespil på 24 klokker til Thisted kirke, hvor de to eksisterende klokker skulle danne fundamentet i klokkespillet. Og i maj 1999 modtog menighedsrådet et færdigt projekt, fuldt finansieret af Grethe og Jørgen P. Bornerups fond.  ... Spillet styres fra en computer placeret i tårnrummet bag orglet, og herfra kan man enten spille direkte på klokkerne, eller programmere computeren til at få klokkerne til at spille på udvalgte tidspunkter