Thisted Kirke
Indskriften på den ved tårnets vestside hensatte sten er følgende: Til Ære for Forældrene afg(angne) Herr Ulrich Zitscher Ford(um) Tolder udi Thisted Og hans kiere Hustru afg. Mad(ame) Kierstienersdatter som døde Hun Aug. 1727 og han 7. Sept. 1736 æt. 62 (i sit 62. Aar) Er denne Sten bekostet Af deres Datter Mad. Marg. Soph. Zitscher afg. Hr Claus Ursins hvis eneste Søn Cand. S. S. Min. Ms. Claus Casperg(aard) Ursin døde i Jun. æt. 28. Moderen D. E. C(ember) 1780 æt. 78 Hvilken alle 4 norden dene Sten ligge begraune.   Margrethe Sophie Zitscher, f. 1702 død 1780, var Datter af Konsumptionsforpagter Ulrich Zitscher i Thisted. Hun blev gift med Claus Ursin, Præst til Tødsø paa Mors. I Ægteskabet var ovennævnte Søn Claus Caspergaard Ursin (Se i øvrigt Epitafiet i sideskibet). Hun har skænket 2 Sølvlysestager til Alteret i Thisted Kirke. Ved opgangen til sakristiet findes som trappesten en ligsten med en næsten udslidt latinsk indskrift over rektor ved byens gamle latinske skole, Oluf Andersen Sæby, der døde 1664.
Gravsten vest for tårnet