Thisted Kirke
Fra den gamle romanske kirkes tid findes indmuret i tårnets sydside et par ligsten. Den øverste (den lodrette) er uden indskrift; på korsets tværarme ses et par fugle, muligvis duer. Figurerne under korsarmen er vanskelige at bestemme; på den næsten udslidte højre side skimtes et firføddet dyr vendt til venstre, og på venstre side ses en mandsfigur, der vel nærmest kan forklares som en jæger med et eller andet våben. Den nederste ligsten (den vandrette) har langs den øverste rand en runeindskrif, der oversat og i nutidssprog lyder: Tord, Amdis søn, hviler her. Endelig findes liggende på fortovet, ved tårnets fod, en bådformet ligsten uden indskrift.
Gravsten i tårnets sydside