Thisted Kirke
Til venstre hænger på nordvæggen i kirken en række smukke epitafier.  Epitafiet over døren til sakristiet bærer forneden en latinsk indskrift, der i oversættelse lyder : "Efter at den ærværdige og lærde Mand Magister Sveder Poulsen Kitting, denne Kirkes Pastor, havde forkyndt Guds Ord i 27 Aar, hensov han blidelig i Herren 5. Juli 1643 i en fast Tro paa Gud og det sikreste Haab om en herlighedsfuld Opstandelse. Hans Hustru Barbara Nielsdatter Rosenberg ombyttede dette forgængelige og kummerfulde Liv med hint evige og herlige i Aaret 16."
Magister Sveder Poulsen Kittings epitafium