Thisted Kirke
Efter mange års forarbejde kan Thisted bys borgere dagligt nyde musik fra Thisted kirkes tårn. Byen og kirken har af Grethe og Jørgen P. Bornerups fond fået skænket en fornem gave, et klokkespil på 24 klokker, støbt på klokkestøberiet Pierre Paccard i Frankrig. Det havde i mange år været et stort ønske for nu afdøde tømmerhandler Jørgen P. Bornerup at Thisted Kirkes Tårn skulle have et klokkespil, og da hans kone døde, besluttede han bl.a. at sætte et minde over Grethe Bornerup. Desværre nåede Jørgen Bornerup ikke at opleve færdiggørelsen af klokkespillet inden han døde i 2000, men havde på dette tidspunkt sørget for at alle praktiske detaljer var på plads, således klokkespillet kunne blive en realitet. Klokkerne kan styres fra en computer der vil kunne programmeres til at få klokkerne til at spille melodier tilpasset efter kirkeåret og årstiden, et ønskeligt antal gange om dagen. Søndag den 22. december kl. 10.00 2002 forestod Biskop Søren Lodberg Hvas den officielle indvielse af klokkespillet ved en festgudstjeneste i Thisted kirke. December 2012 Thisted kirkes klokkespil udbygges til et koncertklokkespil på 48 klokker, og kirken får dermed et spil i international topklasse. Lørdag d. 15. december 2012 bliver en stor festdag ikke kun for Thisted kirke, men for Thisted by. Her indvies kirkens udvidede klokkespil, til et koncertklokkespil på 48 klokker, doneret af Grethe og Jørgen P. Bornerups fond. Det var et stort ønske for Grethe og Jørgen Bornerup at Thisted skulle have et klokkespil til at sende smuk musik ud over byen, desværre opnåede ingen af dem at opleve projektets færdiggørelse, idet Grethe Bornerup døde i 1998 og Jørgen Bornerup i 2001. Grethe og Jørgen Bornerup var begge meget glade for musik, og kom ofte i kirken både til gudstjenester og koncerter, og bl.a. på denne baggrund opstod ideen om at Thisted kirke skulle have et klokkespil. De første kontakter til menighedsrådet kom via den lokale kulturelle ildsjæl landinspektør Poul Boe allerede i 1988, der på vegne af en anonym person i byen, kunne tilbyde kirken en pæn sum penge som startkapital til etablering af et klokkespil i kirkens tårn. Dette medførte at kirkeministeriets klokkekonsulent Bent Gammeltoft Hansen blev hidkaldt, for at vurdere mulighederne i kirkens tårn for etablering af et klokkespil. I sensommeren 1988 besøgte Gammeltoft Hansen kirken, og hans smittende engagement for sagen overbeviste alle deltagere i mødet, om at kirkens tårn og placering midt i byen, med parken omkring kirken og en placering tæt ved vandet, var det ideelle sted at bygge et klokkespil. Vi blev præsenteret for mange ideer, af Gammeltoft Hansen, men før vi kunne komme videre var det nødvendigt først at arbejde for at løse diverse eksisterende problemer med to af kirkens gamle klokker i tårnet. Det viste sig nemlig at kirkens dybeste klokke var i en så dårlig forfatning at Gammeltoft Hansen kasserede den, hvilket var glædeligt, eftersom dens temmelig mangelfulde klang ikke just var værdig til at kalde til bøn og kirke, og vel bedst kunne sammenlignes med den lyd der opstår hvis man slår på en zinkbalje. Kirkens 2. klokke skulle der også træffes nogle beslutninger omkring. Sennels kirkes menighedsråd havde fundet rimeligt overbevisende kilder der kunne dokumentere at denne klokke fra 1493 oprindeligt var støbt til Sennels kirke, men af uforklarlige årsager var havnet i Thisted kirkes tårn. En nok ikke helt sandfærdig historie der kunne forklare at klokken havnede i Thisted fortæller at der var krig i landet, og de gode Sennels borgere ønskede at skjule klokken for fjenden. Derfor blev klokken læsset på en vogn, og to Sennels borgere drog af sted for at finde et sted at skjule deres kostbare klokke. Første stop var Thisted hvor de desværre på Kroen i Vestergade, fik for meget at drikke, og glemte alt om klokken, indtil de næste dag kunne konstatere at den var forsvundet, og at den efter set stykke tid blev fundet hængende i Thisted kirkes tårn. Sennels kirke ønskede nu flere hundrede år senere denne klokke tilbage og ville som betaling skænke Thisted kirke en ny klokke. Det sidste problem ved etableringen af klokkespillet, var økonomien, idet menighedsrådet ikke havde mulighed for at finde de midler der skulle lægges til den donerede sum, for at kunne realisere projektet. I 1989 dør den dynamiske og energiske Poul Boe, og med ham også klokkespilsprojektet, næsten da. Jørgen Bornerup havde indtil da ønsket at være anonym, men efter et stykke tid tog han kontakt bl.a til undertegnede, for at høre om man kunne forvente at projektet blev en realitet. Desværre måtte vi skuffe ham idet vi ikke kunne rejse de resterende midler. Men ikke desto mindre håbede vi på at det blev muligt på et tidspunkt, og da vi i 1996 skulle have de to nye ringeklokker, blev disse støbt således de kunne danne fundamentet i et klokkespil. De to nye ringeklokker blev støbt hos Pierre Paccard i Frankrig. Paccards klokker blev valgt på grund af deres smukke runde og grundtonerige klang.
Thisted kirkes klokkespil - skænket af - Grethe og Jørgen P. Bornerups fond
I 1998 dør Grethe Bornerup pludseligt på en ferierejse, og efter hendes begravelse, ønskede Jørgen Bornerup at sætte et minde over Grethe Bornerup. Derfor tog han selv kontakt til Firmaet Thubalka i Vejle, og bad om et tilbud på etablering af et klokkespil på 24 klokker til Thisted kirke, hvor de to eksisterende klokker skulle danne fundamentet i klokkespillet. Og i maj 1999 modtog menighedsrådet et færdigt projekt, fuldt finansieret af Grethe og Jørgen P. Bornerups fond. Så tog tingene for alvor fart og i september måned 2001 var jeg med bistand fra fonden, sammen med den daværende klokkekonsulent Erik Kure, i Anecy i Frankrig for at teste de færdigstøbte klokker. Efter et par justeringer kunne Erik Kure i april 2002 godkende klokkerne, og søndag den 22. december kl. 10.00, 2002 forestod Biskop Søren Lodberg Hvas den officielle indvielse af klokkespillet ved en festgudstjeneste i Thisted kirke. Desværre nåede Jørgen Bornerup ikke at opleve færdiggørelsen af klokkespillet inden han døde i 2000, men havde på dette tidspunkt sørget for at alle praktiske detaljer var på plads, således klokkespillet kunne blive en realitet. Klokkerne styres fra en computer der kan programmeres til at få klokkerne til at spille melodier tilpasset efter kirkeåret og årstiden, et ønskeligt antal gange om dagen. I starten gik vores planer ud på at lade klokkespillet spille 4-5 gange dagligt, vi ville vurdere omgivelsernes reaktion. Disse var positive så nu spiller klokkespillet 10-12 gange dagligt. Herudover kan klokkespillet lyde i forbindelse med gudstjenester og koncerter, og omkring højtider og i turistsæsonen, klinger klokkerne også ud over byen, med melodier afstemt efter årstiden og kirkeåret. Vi får megen positiv respons på de smukke klange der lyder fra klokkespillet. Det er da også overordentligt velklingende, og i godkendelseserklæringen udfærdiget af Kirkeministeriets nuværende klokkekonsulent Per Rasmus Møller står der bl.a.: ”Det park lignende anlæg syd for kirken giver misundelsesværdige lytteforhold. Der er derfor al mulig grund til at søge instrumentet udbygget til 48 klokker med betjening fra stokklaviatur, som det er forberedt til. Thisted kirke vil da få et koncertinstrument, der tåler sammenligning med de bedste i Europa. Alt i alt er der grund til at glæde sig over den smukke gave som Thisted Kirke har fået, og som i mange kommende generationer vil sende sin velklang ud over byen og være med til at markere dagens og årets gang. Der er særlig grund til at bringe alle implicerede parter stor anerkendelse for at opgaven er lykkedes så fornemt. Det er mig hermed en særlig glæde at anbefale dette smukke instrument til godkendelse.” Disse bemærkninger affødte naturligvis straks et ønske om at man, ad åre kunne få udbygget klokkespillet til et koncertspil. Derfor var den en utroligt stor glæde, da jeg i december 2009 blev indkaldt til møde med bestyrelsen for Grethe & Jørgen P. Bornerups fond, som meddelte mig at man nu ønskede at finansiere en færdiggørelse af Thisted Kirkes Klokkespil, således klokkespillet udbygges til et koncertspil på 48 klokker. Disse klokker var færdigstøbt hos klokkestøberiet Paccard i Frankrig i juni måned i år, hvor jeg sammen med Kirkeministeriets Klokkekonsulent Per Rasmus Møller besøgte klokkestøberiet for at teste klokkerne. Og hvilket smukt resultat. Alle klokker klinger utroligt dejligt, er velafstemte og vil på fornemste vis komplettere kirkens klokkespil. I sin godkendelseserklæring for de nye klokker skriver Per Rasmus Møller bl.a.: ”Ved denne lejlighed kunne det konstateres, at støberiet har leveret en serie klokker i en kvalitet, der fuldt ud lever op til det høje niveau, der har gjort Danmark til et land med nogle af verdens smukkest klingende klokkespil. Der er således al mulig grund til at glæde til, at de nye klokker kommer på plads i Thisted kirkes tårn, hvor de, i forening med de eksisterende klokker og de fornemme lyttemuligheder, vil forsyne købstaden Thisted med et unikt koncertklokkespil,  der vil tåle sammenligning med de bedste i Nordeuropa”. Ud over de ekstra 24 klokker vil klokkespillet blive forsynet med et stokklaviatur, placeret i en kabine i tårnet under klokkerne. Herfra vil klokkespillet kunne betjenes manuelt, og vores visioner og forventninger til det nye koncertspil er mange. De gode lytteforhold omkring kirken vil give optimale betingelser for klangudbredelsen og nærheden til Vestervig Kirkemusikskole, vil muligvis også give grobund for anvendelsen af instrumentet i uddannelses øjemed. Nu er det jo ikke så let at øve sig på klokkespillet, uden at dette vil kunne høres ud over hele byen. Derfor har kirken også fået et fornemt velklingende øve stokklaviatur, bygget af i Holland af Reinold van Zijl, hvor klokkenisten kan forberede sit program, inden der koncerteres på klokkerne. Klokkespillet er i skrivende stund ved at blive monteret og indvies lørdag den 15. december 2012 kl. 16.00, på Jørgen Bornerups fødselsdag, hvor Kirkeministeriets Klokkekonsulent, Organist og Klokkenist Per Rasmus Møller og Organist Preben Nørgaard Christensen giver koncert på klokkespillet. Preben Nørgaard Christensen