Thisted Kirke
Folkekirken tilbyder minikonfirmandundervisning til alle børn i hele landet. Målgruppen er de 9-10 årige, der går i 3. klasse. Børnene får et grundlæggende kendskab til kirke og kristendom gennem historier, leg, musik og kreative aktiviteter. Undervisningen er tilpasset børnenes alder og lægger op til spørgsmål og undren. Minikonfirmander besøger ofte kirkerummet, fordi det åbner op for gode og nysgerrige spørgsmål om de ting, som børnene ser i kirken, fx en døbefont eller et billede. I kirken er det også oplagt at synge sammen og tale om, hvad der sker til gudstjenesten og de store mærkedage som dåb, bryllup og begravelse. Minikonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i. Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme. Undervisningen er frivillig og ikke nødvendig for at blive konfirmeret. Undervisningen foregår i fritiden, gerne lige efter skoletid. Alle børn i aldersgruppen kan deltage, uanset om de er døbt eller ej. I Thisted sogn undervises minikonfirmanderne 8 gange af kirke og kulturmedarbejderen og enkelte gange af en af kirkens præster. Enten i efteråret eller foråret afhængig af hvilken skole de går på. Alle børn for en invitation via skolen, når de kommer i 3. klasse. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte ”Kirke og kulturmedarbejder” Magrethe Højlund: mh@thisted-kirke.dk tlf. 40334366.   Præsterne ved Thisted Kirke.
Minikonfirmander