Thisted Kirke
Raadmand  Povel Jacobsens grav
Til venstre for alteret er ophængt en Ligsten, hvorpå Læses: Under dend Steen som ligger her ud for og nest norden op til Guds Alter hviler de gudfrygtige og salige Guds børn Povel Jacobsen forhen Raadmand i Tisted og Hustru Ingeborg Søe som var Madame Anne Søe hendes Fader sal(ig) Christen Søe Paulin fordum Raadmand udi Tisted hans Forældre, udi hvis huus hun i Ungdoms Aar er opfød og derfor til taknemligshedsminde lod opsætte denne Sten aar 1717 og der hos forærede til Tisted kircke førgetifve daler croner som skal udsettes paa rente kircken tilbeste til evig Tid, paa det de salige Guds børns døde been maa blive uomkast og niude i denne Grav rolig hvile til dend yderste Dag. Til de efterlevende. O: christen ven omkast os ey vor grav og steen Den roe du self begier, und og saa vore been   I sideskibet findes bag ved et smukt smedejernsgitter, det Berregaardske gravkapel. I en gravhvælving under gulvet hviler Enevold Berregaard og Anne Søe tillige med flere medlemmer af s1ægten. Kisten, der står til venstre i gravkapellet, rummer støvet af Willum Berregaard (= 1759) til Burreby og Kjølbygård, sønnesøn af Enevold B. og Anne Søe. I kisten til højre gemmes støvet af Willum Berregaards sønnehustru Sophie Antonette Augusta Sehested (= 1787) tilligemed et lille barn.