Thisted Kirke
Prædikestolen bærer årstallet 1594 og er i 1917 restaureret og ført tilbage til sit oprindelige udseende. Den er et smukt arbejde i renæssancestil og sandsynligvis udført af en mester, der er påvirket af Mikkel van Grønningen, hvis arbejder ret hyppigt findes i jyske kirker. Rimeligvis er epitafiet over borgmester Anders Morsing udført af den samme mester. Af prædikestolens malerier er kun et, opstandelsesbilledet i det inderste felt, oprindelig og samtidig med denne; de øvrige er fra 1830erne og skyldes sikkert en Thisted-maler C. A. F. Neve. Prædikestolens latinske indskrift lyder i oversættelse: Over det første felt med syndefaldet:  1. Mosebog 2,7. Gud dannede mennesket af støv af jorden og blæste livets ånde i hans næse.   Under samme felt: 1. Mosebog 2,21-22. Gud Herren tog et af Adams ribben og byggede af det ribben, som han havde taget af mennesket, en mandinde.   Over det andet felt: Mariæ Bebudelse : Esaias 7,14. Se jomfruen bliver frugtsommelig og føder en søn, og hun kalder hans navn Immanuel.   Under feltet: Lucas 1,31. Se, du skal undfange og føde en søn, og du skal kalde hans navn Jesus.   Math. 1.21. Han skal frelse sit folk fra deres synder. Over det tredje felt: Hyrderne hos Jesusbarnet:  1. Krønikers Bog 17,17. Du har set til mig på Menneskers vis, du Gud Herren i det høje!
Syndefaldet
Prædikestolen
Under feltet: Lucas 2,10,11: Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Thi eder er en Frelser født, som er den Herre Kristus.   Over det inderste felt: Hoseas 13,14: Af Dødsrigets vold vil jeg forløse dem, fra døden vil jeg genløse dem.
Bebudelsen
Den opstandne
Hydernes tilbedelse