Thisted Kirke
Præstetavle Oversigt over præster ved Thisted kirke gennem århundrederne
Sognepræster ved Thisted kirke Første kirkebogsførende sognepræst: Sveder Povlsen Kitting. Præsteembederne havde 3 forskellige betegnelser frem til 1981. Derefter har de alle haft titel af sognepræst. Se  den sideordnede liste nederst.
 NAVN                  ÅRSTAL    NOTE
Kapellaner ved Thisted kirke Enkelte af kapellanerne var til at begynde med også rektorer ved Thisted Latinskole; fra 1672 tillige sognepræster til Skinnerup. For alle kapellaner ændredes stillingsbetegnelsen i 1981 til sognepræst.
Hjælpepræsteembede ved Thisted kirke   oprettet 1941; omdannet til kaldskapellani. 1951, omdannet til residerende kap. 1980. For alle kapellaner ændredes stillingsbetegnelsen i 1981 til sognepræst.
Niels Vilhelm Hansen 1973-1986 Eskil Agger 1987-2005 Marianne Christiansen 2005-2011 Biskop i Haderslev 2013 Line Kjær Nielsen 2011-2019 Benne Taekele Holwerda 2019 -
John Simonsen 1980-1997 Poul Henning Poulsen 1997-2013 Anne-Mette Grønborg 2013 -
Leif Ingolf Kallesen 1980-1985 Gitte Ishøy 1985 - 2019 Anette Udmark 2019 -
Sognepræster ved Thisted kirke siden 1981
Aage  Nævnes 1367   Jesper Lauritzen  Nævnes 1472   Thomas  Nævnes 1546   Rasmus Olufsen  Nævnes 1555   Anders Nielsen  Nævnes 1574  Tilsted Sogn Provst over Hundborg  Jørgen Lauritzen Riber  1575 - 1602  Hrd. 1580  Jørgen (Pedersen) Klyne  1602 - 1613  Provst 1610  Palle Knudsen  1613 - 1616   Sveder Povlsen Kitting  1616 - 1643  Provst 16?? [Epitafium i Thisted K.]Første kirkebogs førende sognepræst  Anders Nielsen Heeboe  1643 - 1692  Sognepræst fra 1649  Oluf Jensen Bjørn  1692  Suspenderet: 1696 -  Afskediget: 1698  og landsforvist.  Holger Schandorph  1696 - 1698  Midlertidig sognepræst  Sixtus Adamsen Aspach  1698 - 1705  Magister -  Provst 1703  Johannes Hansen Dauw  1705 - 1707   Frederik Christian  Ulriksen Schnell  1707 - 1728   Peder Nielsen Cortsen  1728 - 1761   Christian Ruse  Brodersen Brorson  1761 - 1765   Johannes Nicolajsen Brorson  1765 - 1772   Johan Georg Pedersen Smith  1772 - 1789   Christian Ehrenfried Carstensen  1789 - 1831   Jakob Samuel Hertel  1831 - 1837   Marcus Christian Vilhelm Michelsen  1837 - 1855  Provst 1837  Jens Paludan Møller  1855 - 1864   Hans Christian Sonne  1864 - 1875  Grundlægger af Danmarks første  brugsforening  Nikolaj Wilhelm Rohde  1875 - 1892   Marcus Andreas Dam  1893 - 1896   Jacob Søren Hansen  1896 - 1917   Axel Montebello Møller  1918 - 1936   Søren Nyegaard  1937 - 1952   Erich Erichsen Jessen  1952 - 1972   Niels Vilhelm Hansen  1973 - 1986
 NAVN                  ÅRSTAL    NOTE
Keld Christensen    Peder Olufsen  Nævnes 1555   Jens Poulsen   Rektor  Oluf Nielsen  Nævnes 1588   Jørgen Pedersen Klyne  Nævnes 1598  Overtager embedet som sognepræst 1602  Oluf  1605   Rasmus Nielsen  1619   Jens Olufsen  1646   Anders Nielsen Lyngby  1666 - 1675   Ole Jensen Juel  1675 - 1680   Hans Jacobsen Spjellerup  1680 - 1696   Johan Johansen Thorsøn  1696 - 1701   Henrik Mathiesen Reutze  1702 - 1708   Peder Christensen Staal  1708 - 1713   Hans Gertsen Mumme  1713 - 1717   Conrad Nielsen Hildebrandt  1718 - 1722   Jens Olufsen Hosum  1722 - 1734   Bent Nielsen Curtz  1734 - 1759   Mathias Andresen Jensen  1759 - 1766   Mikkel Bertelsen Langballe  1766 - 1768   Gregers Jensen Halse  1768 - 1775   Laurits Høyberg  1775 - 1786   Andreas Christian Revelius  1786 - 1791   Peder Simonsen  1791 - 1798   Knud Aagaard  1798 - 1799   Søren Kabell  1799 - 1810   Peter Nielsen Brandt  1810 - 1826   Hans Aggerbæk  1827 - 1830   Jacob Christian Formann  1830 - 1831   Johan Henrik Rosenkilde  1831 - 1832   Marcus Raahauge  1832 - 1838   Johan Peter Holst  1839 - 1851   Thomas Neergaard Wesenberg  1851 - 1871   Marcus Andreas Dam  1872 - 1880  Sognepræst 1893 - 1896  Ludvig Birkedal Husum  1880 - 1886   Vilhelm Deichmann Kjersgaard  1886 - 1890   Laurits Balslev Leth  1890 - 1898   Jeppe Petersen Jepsen  1898 - 1904   Carl Christian Frederik Witter  1904 - 1915   Johan Christian Balslev  1915 - 1917   Jens Rasmus Johannes Jensen  1917 - 1924   Franz Eduard Georg Polke  1925 - 1928   Georg Peter Westh  1928 - 1940   Herluf Johannes Juul Sørensen  1940 - 1948   Axel Johan Andersen Sjølander  1949 - 1966   Anker Marius Kristensen Sølvsteen  1967 - 1980   John Simonsen  1980 - 1997   Listen fortsætter nederst på siden i midterste  kolonne Knud Christian Holm  1941 - 1946  Senere biskop i Odense  Helge Eigil Kejser  1946 - 1979   Leif Ingolf Kallesen  1980 - 1985   Listen fortsætter nederst på siden i højre  kolonne
 NAVN                  ÅRSTAL    NOTE
Provst 1791, Amtsprovst 1812