Thisted Kirke
Det svære tårn, der også i tidens løb har været underkastet forskellige forandringer, stammer som kirkeskibet fra o. 1500. Da kong Frederik d. 4. i 1705 besøgte Thisted, havde tidens tand således gnavet på det, at det var ved at falde ned, hvorfor den daværende præst i en poetisk henvendelse til kongen bad ham om at lade det reparere, et ønske kongen også imødekom det følgende år, hvorfor tårnet blev forsynet med følgende, nu forsvundne indskrift: Kong Hans, som Tistæd først besaae, Han lod det Spir opsette, Som Konning Friderich bød staae Og hjalp igjen til rette. Ao. 1706. Samtidig bekostede Biskop Bircherod i Aalborg en ny forgyldt vejrhane til tårnets spir. Oppe i tårnet, der er i 3 etager, kommer man gennem en vindeltrappe i det nordøstlige hjørne med indgang udvendig fra. Tårnet ender med 4 gavle fra hvis sammenstødende tagrygge, der hæver sig et ottekantet spir med fløjstang. Tårnet og spiret har en højde af 45 m.
Tårn